Chợ Thanh Hoá

Chợ Thanh Hoá

location Thanh Hóa
1. Người liên hệ:
2. Số điện thoại: Click để xem số điện thoại
3. Email: Click để xem email
Tags: #Chợ Thanh Hoá
Lượt xem: 28 | Người gửi: Lê Như Quyết

Chợ không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi giao lưu văn hóa, gắn kết tình nghĩa của cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi xứ Thanh; đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị của Nhân dân vùng biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn.